Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Wielkimi krokami zbliżał się dzień zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Z tej okazji, życzymy wszystkim dobrych, spokojnych wakacji, aby po odpoczynku pierwszo i drugo klasiści z uśmiechem na ustach przekroczyli próg naszego gimnazjum, a absolwenci odnaleźli swoje miejsca w murach przyszłego liceum bądź technikum.

jazda

 

Ja, jako administratorka strony klubu, chciałabym bardzo podziękować Pani Czepik za powierzenie mi tego zadania i danie szansy na dostarczenie Wam, wszystkim czytelnikom, wiedzy na różne tematy, w przeróżnych dziedzinach, tak jak najlepiej umiałam. Przyszłemu administratorowi/administratorce życzę wszystkiego dobrego, aby swoim zaangażowaniem i pracą przyciągał jak najwięcej czytelników i członków klubu.

Anna Baczyńska z klasy 3c

Zaszufladkowano do kategorii Szkoła

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Konstytucja 3 Maja.jpg

„Uchwalenie Konstytucji 3 maja” – obraz Jana Matejki, 1891.

Znaczenie daty :

3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788.

Obchody:

W czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 1792 wokół Warszawy skoncentrowano wiele jednostek wojskowych.. Po odzyskaniu niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy. Dopiero w roku 1981 ponownie władze świętowały to historyczne wydarzenie – świadczą o tym gazety codzienne z tego czasu m.in. Trybuna Ludu, Głos Robotniczy, Życie Warszawy. Tym samym w roku 1981 pierwszy raz po wojnie – i zaznacza to „Głos Robotniczy” z wydania 1-3.05.1981 – świętowano rocznicę Uchwały Majowej.

Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 (weszła w życie 28 kwietnia). Pierwsze uroczyste obchody święta 3 maja w Warszawie na Placu Zamkowym w 1990 odbywały się w obecności prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

źródła: wikipedia.pl , google grafika , www.se.pl

Zaszufladkowano do kategorii Polska

Dzień Flagi – 2 maja

2 maja na ulicach powiewają biało-czerwone flagi, a my z dumą wspominamy historię. Na drugiego maja przypada bowiem święto flagi, które zostało wprowadzone w 2004 roku. Tego dnia organizowane są liczne akcje patriotyczne i marsze. Polskie barwy narodowe wywodzą się od herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel symbolizuje polskiego orła i litewskiego, pędzącego na koniu rycerza, a oba godła znajdują się na czerwonych tarczach. Te kolory po raz pierwszy zostały uznane za narodowe 3 maja 1792 roku.

           Ustanowienie święta:

 15 października 2003 do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt (autorstwa posła Edwarda Płonka) zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m.in. Dzień Flagi RP. Co wynika z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii.

W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 zaproponował poprawki, m.in.: zastąpić Dzień Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli RP. Ostatecznie Sejm odrzucił ww. poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Drugiego maja Polska świętuje się również Dzień Polonii i Polaków za Granicą w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.

Ciekawostki:

Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie. W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w licznych innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, na Litwie, Ukrainie i w Chinach

źródła: wikipedia.pl , www.pomorska.pl , google grafika

 

Zaszufladkowano do kategorii Polska

Film popularnonaukowy „Krzyż i korona”

W kwietniu br. na antenie TVP 1 i TVP Historia odbędzie się premiera kolejnego filmu z serii fabularyzowanych produkcji dokumentalnych „Tajemnice początków Polski”. Obraz „Krzyż i korona” zaprezentuje moment przyjęcia chrztu Polski przez Mieszka I oraz omówi powody i skutki podjęcia decyzji o chrystianizacji naszego kraju.

Cykl dokumentalny „Tajemnice początków Polski” to seria filmów popularnonaukowych w reżyserii Zdzisława Cozaca, poruszających różnorodną tematykę dotyczącą wydarzeń rozgrywających się na terenie obecnej Polski w pradziejach. W każdej z części serii krótkie wypowiedzi naukowców przeplatają się z barwnymi inscenizacjami przedstawianych faktów i animacjami odkrywanych przez archeologów obiektów. Na ten, wielokrotnie nagradzany na festiwalach krajowych i zagranicznych, cykl składają się obecnie cztery fabularyzowane obrazy:

  • „Trzcinica – karpacka Troja” – o odkryciu najstarszego obiektu obronnego na ziemiach polskich
  • „Wyspa Władców” – o Ostrowie Lednickim, wyspie leżącej między Gnieznem a Poznaniem, na której znajdowała się jedna z siedzib Mieszka I i Bolesława Chrobrego
  • „Miasto zatopionych bogów” – o tym jak wyglądał i funkcjonował wczesnośredniowieczny gród Wolin
  • „Ukryte gniazdo dynastii” – o poszukiwaniach prawdziwego miejsca narodzin dynastii Piatów (Gniezno czy Kalisz-Zawodzie?)

Więcej informacji na temat tych dokumentów można znaleźć na:

http://www.mediapromocja.com/

http://www.filmpolski.pl

W kwietniu br. do cyklu „Tajemnice początków Polski” dołączy film pt. „Krzyż i korona”, który zaprezentuje najnowszy stan naukowej wiedzy o chrzcie Mieszka I i chrystianizacji państwa pierwszych Piastów. Omówi również szerszy kontekst tego wydarzenia – od czasów przedchrześcijańskich do koronacji Bolesława Chrobrego w 1025 r. – pokazując, że mimo wielu nowych informacji (uzyskanych w ostatnich latach dzięki rozwojowi nauki), dzieje i wydarzenia z tamtych czasów nadal kryją przed nami wiele tajemnic, stanowiąc przedmiot naukowych sporów.

Najnowsze dzieło Zdzisława Cozaca ma pozwolić widzom na znalezienie odpowiedzi na takie pytania, jak: „Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest – co mógł na tym zyskać, a co stracić?”, „Kiedy i gdzie ochrzczono naszego pierwszego historycznego władcę?” i „Czy Mieszko rzeczywiście zwalczał skutecznie starą wiarę i zabiegał o chrystianizację swych poddanych?”.

Premiera filmu „Krzyż i korona” zaplanowana została na dni: 16 kwietnia o godz. 21:00 w TVP Historia oraz 18 kwietnia o godz. 22:05. w TVP 1

 

Zaszufladkowano do kategorii News

Cykl PIERWSZE/NAJSTARSZE

Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski w Warszawie prowadzony jest cykl pokazów PIERWSZE/NAJSTARSZE. W jego ramach, w sobotę 19 marca 2016 r., w stołecznym Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) można było zobaczyć „Rozmyślanie przemyskie” – najstarszą książkę napisaną w całości po polsku. 

Cykl PIERWSZE/NAJSTARSZE, realizowany przez Bibliotekę Narodową, to inicjatywa, która ma pozwolić wszystkim zainteresowanym na osobiste obejrzenie najstarszych zabytków kultury i historii polskiej, dokumentujących początki Państwa Polskiego. W ramach akcji, organizowanej z okazji 1050. rocznicy chrztu naszego kraju, od października 2015 r., co miesiąc w Warszawie prezentowane są ważne teksty związane z historią Polski. Prezentacje, na które wstęp wolny mają wszyscy zainteresowani, odbywają się przez jeden dzień (wyznaczona sobota w miesiącu) w Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) w Warszawie. W ramach cyklu PIERWSZE/NAJSTARSZE publiczności zaprezentowane zostały już:

  • „Rocznik świętokrzyski dawny” – dokument, na którego kartach widnieje wiadomość o przybyciu do Polski czeskiej księżniczki Dobrawy w roku 965 i o chrzcie Mieszka I w roku następnym. (Zabytek ten jest najstarszym zachowanym w oryginale pomnikiem polskiej historiografii, który zawiera informacje o wydarzeniach z zarania polskiej państwowości z lat 948-1119).
  • „Sakramentarz tyniecki” – pochodzący z XI w., bogato zdobiony kodeks, będący intrygującym źródłem wiedzy na temat kultury państwa Piastów. (Jeden z najstarszych rękopisów przechowywanych w Polsce).
  • „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza (zwane też niekiedy „Dziejami Polski” (Historia Polonica)) – jedno z najwybitniejszych osiągnięć późnośredniowiecznego dziejopisarstwa europejskiego, przedstawiające syntezę dziejów Polski od czasów legendarnych aż po rok 1480.
  • „Kazania świętokrzyskie” – niezwykłe świadectwo kultury polskiego średniowiecza i początków piśmiennictwa w języku polskim, które odzwierciedla przemiany kultury końca XIX oraz całego wieku XX. („Kazania świętokrzyskie” są jednym z najcenniejszych zabytków języka polskiego w zbiorach BN.)
  • „Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich” Jana Długosza – niezwykły iluminowany kodeks z XVI wieku, przedstawiający sylwetki arcybiskupów gnieźnieńskich oraz biskupów krakowskich wraz z informacjami na temat ich rodów oraz działalności. (Ten bogato zdobiony rękopis to dzieło o wielkiej wartości historycznej i wyjątkowych walorach estetycznych).
  • „Rozmyślanie przemyskie” – średniowieczne opowieści o życiu Jezusa i Marii oparte o Ewangelię, legendy i apokryfy, zawierające poza treścią poważną, wiele fragmentów o charakterze humorystycznym. (Księga ta, pochodząca z przełomu XV i XVI w., spisana jest w całości po polsku. Nie była wystawiana na widok publiczny przez co najmniej 30 lat – ze względu na swój unikatowy charakter na co dzień przechowywana jest w skarbcu BN w Warszawie).

Na kolejnych planowanych spotkaniach z serii PIERWSZE/NAJSTARSZE gościom Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie zaprezentowany zostanie jeszcze „Psałterz floriański” (w kwietniu 2016 r.) oraz „Bogurodzica”i „Kronika Galla Anonima” (w późniejszych terminach).

Źródło: http://www.bn.org.pl./wydarzenia

Święta Wielkanocne

Dla przypomnienia:

Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie, w prawosławiu: PaschaWielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość… *** Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Wielkiejnocy życzą opiekunki i członkowie Klubu Europejskiego.

Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku!

Życzenia wielkanocne 2016. Już teraz sprawdź NAJLEPSZE ŻYCZENIA NA WIELKANOC - oryginalne życzenia na Wielkanoc, śmieszne życzenia na święta, a także

 

Zaszufladkowano do kategorii Polska

Zamachy w Brukseli

Tuż po godz. 8 rano 22 marca 2016 roku na lotnisku Zaventem, leżącym 12 km od Brukseli, miały miejsce dwa potężne wybuchy: w hali w pobliżu stanowiska odpraw amerykańskiej linii lotniczej American Airlines i na stacji kolejowej obsługującej port lotniczy. Do trzeciej eksplozji doszło tuż po godz. 9 na stacji metra Maelbeck w pobliżu budynków instytucji europejskich. Eksperci twierdzą wiec, że mamy do czynienia z tzw. atakiem symultanicznym, podobnym do tego, jaki przeprowadzono cztery miesiące temu w Paryżu.

Lotnisko w Brukseli Zaventem po wybuchu

Lotnisko w Brukseli Zaventem po wybuchu (z zewnątrz i wewnątrz)

airport

Ile jest ofiar?

Dokładna liczba ofiar wciąż nie jest znana i ciągle rośnie, jednak według dotychczasowych doniesień, zginęło 34 osoby (20 w metrze, 14 na lotnisku), a 190 zostało rannych.

Czy wśród ofiar są Polacy?

Wśród ofiar śmiertelnych nie ma polskich obywateli, rannych zostało jednak trzech. Wszyscy poszkodowani Polacy są hospitalizowani i znajdują się pod opieką służb konsularnych. Dwaj z nich to celnicy, którzy przybyli do Brukseli służbowo.

Kto przeprowadził zamach?

Wiadomo, że wybuchy miały miejsce zaledwie kilka dni po aresztowaniu przez belgijską policję Salaha Abdeslama, najbardziej poszukiwanego terrorysty Europy, uczestnika zamachów w Paryżu w listopadzie 2015. Reuters informuje, że nim doszło do eksplozji, słychać było kilka strzałów i okrzyki wznoszone po arabsku.

Serwis dziennika „La Libre” opublikował zdjęcie z kamer monitoringu na lotnisku Zaventem, które ma przedstawiać dwójkę zamachowców. Według serwisu charakterystyczne jest to, że pchający lotniskowe wózki mężczyźni mają rękawiczki tylko na lewych dłoniach. Ma to wskazywać, że ukrywają mechanizm uruchamiający pas szahida.

Podejrzani o zamach w Brukseli

Zwolennicy Państwa Islamskiego (IS) wyrazili radość w mediach społecznościowych z ataków – podała agencja Reutera. „Państwo zmusi was do ponownego określenia waszych dróg tysiące razy, zanim ośmielicie się znowu zabić muzułmanina i wiedzcie, że muzułmanie mają teraz państwo, które ich broni” – napisał jeden ze zwolenników IS na Twitterze.

Jak przeprowadzono zamach?

Jak informuje belgijska telewizja, ładunek w hali odpraw został odpalony przez zamachowca samobójcę, drugi, ten na stacji kolejowej obok portu lotniczego, został zdetonowany zdalnie. Na miejscu zamachu policja znalazła kałasznikowa oraz niezdetonowany pas szahida.

Jaka jest obecna sytuacja w Belgii?

Z lotniska ewakuowano pasażerów. Belgijskie władze uruchomiły „plan kryzysowy”, dojazd wszelkich środków transportu na Zaventem został wstrzymany. Wzmożono ponadto siły policji wokół unijnych budynków w Strasburgu. Ewakuowano Pałac Królewski. Są problemy z łącznością komórkową.

Belgijskie Centrum Analiz Zagrożeń (OCAM) podniosło ocenę zagrożenia terrorystycznego dla całej Belgii do najwyższego, czwartego poziomu. Władze apelują o pozostanie w domach oraz o bezwzględne stosowanie się do poleceń służb bezpieczeństwa.W reakcji na zamachy belgijski rząd zarządził trzydniową żałobę narodową. Francja, która do tej pory była głównym celem zamachowców, zamyka granice z Belgią i mobilizuje 1600 dodatkowych policjantów i żołnierzy.

Jak zareagowała Polska?

W związku z eksplozjami w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – poinformowała Beata Szydło. Premier zapewniła polskich obywateli, że są bezpieczni i wyraziła kondolencje dla Belgów.

– Przekazałem zalecenie, aby wystawione zostały dodatkowe posterunki i patrole policji oraz straży granicznej na lotniskach, dworcach kolejowych, w centrach handlowych i tam, gdzie są duże skupiska ludzi – poinformował szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

– Kto wie, co będzie, tego nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, ale jednego jestem stuprocentowo pewien, że musimy stać razem w obronie naszych europejskich wartości, w obronie naszych fundamentów kulturowych. Musimy być solidarni zarówno z Belgami, jak i wszyscy razem w Europie. Nie możemy się dać pokonać nawet brutalnej przemocy – oświadczył prezydent Andrzej Duda.

źródła : wiadomosci.onet.pl , swiat.newsweek.pl , twitter.com

Oscary 2016

28 lutego, w nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się 88 gala Oscarowa, zaprawdę było to wyjątkowe i bardzo podniosłe zdarzenie.

Za najlepszy film uznano Spotlight, nagrodzony też za najlepszy scenariusz oryginalny. Najwięcej (sześć) Oscarów zgarnął Mad Max: Na drodze gniewu, głównie w kategoriach technicznych.

Nikogo nie zaskoczyła statuetka dla W głowie się nie mieści za najlepszy film animowany, dla Syna Szawła za najlepszy film nieanglojęzyczny oraz dla Ennio Morricone za muzykę do Nienawistnej Ósemki.

Największym przegranym gali okazał się być Marsjanin (siedem nominacji), którego twórcy opuścili teatr Dolby z pustymi rękami, chociaż więcej straciła uznawana wcześniej za faworyta Zjawa, gdyż z dwunastu nominacji otrzymała tylko trzy statuetki.

W kategoriach aktorskich zadebiutowali Brie Larson – Pokój i Leonardo DiCaprio – Zjawa (nie jest to jego najlepsza rola, lecz Oscar od dawna mu się należał i to wielokrotnie!). Za role drugoplanowe nagrodę otrzymali Mark Rylance (w pełni sobie na to zasłużył, chociaż moim zdaniem bardziej popisał się Tom Hardy, w tym roku do kin weszły cztery filmy z jego udziałem i we wszystkich zagrał wyśmienicie) oraz Alicia Vikander za Dziewczynę z portretu.oscary 2016 (2)

Po ceremonii odbył się bankiet, nad którym po raz dwudziesty drugi pieczę sprawował Wolfgang Puck. Uczestnicy mogli spróbować dań takich jak mus wędzonego łososia, koktajl z krewetek czy, dla mniej wysublimowanych podniebień sałatki z kurczakiem curry. Nie zabrakło też czekoladowych deserów oraz klasycznych dań w kształcie Oscarowych statuetek.

Gala jak zawsze okazała się wspaniałym widowiskiem, pomimo zawieszonego nad nią widma bojkotu ze strony niektórych czarnoskórych aktorów. Ani w tym ani zeszłym roku żaden czarnoskóry aktor nie otrzymał nominacji za aktorstwo, co często wspominał, a raczej wypominał prowadzący uroczystość aktor i komik Chris Rock. Jego żarty, nawet jeśli śmieszyły, były bardzo kontrowersyjne i według mnie po prostu przesadził z tzw. ,,Białymi Oscarami’’. Nie mniej jednak rozdanie Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej było przyjemną rozrywką oraz świetną zabawą. Pozostaje tylko oczekiwać na następny rok!

oscary 2016

Źródła: tvn24, Filmweb i Canal+

                                                                                                              Ofelia Paczosa  kl.3b

Kalendarium – marzec

 

 

1.03.1815  - Po ucieczce z Elby Napoleon Bonaparte wylądował we Francji koło Cannes.
1.03.1931   -  Opublikowano obliczenia orbity planety Pluton, dokonanego przez profesora astronomii Tadeusza Banachiewicza.
4.03.1678  - urodził się Antonio Vivaldi, włoski skrzypek i kompozytor, twórca m. in.: 40 oper, ponad 40 arii i około 460 koncertów instrumentalnych, w tym słynnych „Czterech pór roku”. Komponował także sonaty i kantaty.
14.03.1771   - urodził się Józef Chłopicki, generał wojsk polskich. Walczył w Insurekcji Kościuszkowskiej, brał udział w wojnach napoleońskich. Był dyktatorem Powstania Listopadowego, ranny w bitwie pod Olszynką Grochowską.
14.03.1924   - Liga Narodów zgodziła się by Polska wybudowała wojskową składnicę tranzytową i oddzielny basen portowy na Półwyspie Westerplatte.
18.03.1788 - W Londynie ukazał się pierwszy numer dziennika „The Times”.
21.03.1685 - urodził się Jan Sebastian Bach, niemiecki muzyk. Skomponował „Mszę h-moll”, 2 pasje – według św. Mateusza i św. Jana, ponad 200 kantat kościelnych i świeckich oraz utwory orkiestrowe i organowe.
25.03.1513 - urodziła się Jadwiga, córka Zygmunta Starego i Barbary Zapolyi. Zmarła w 1573.
25.03.1995   - Papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę „Evangelium Vitae”, w której stanął w obronie życia ludzkiego przed aborcją, eutanazją oraz wypowiedział się przeciwko eksperymentom biologicznym i genetycznym na człowieku.
25.03.1908 - Na ulicach Warszawy pojawiły się pierwsze tramwaje elektryczne.

 

Zaszufladkowano do kategorii News